การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่หมู่ 10 เขตที่ 2 เสร็จแล้วครับ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่หมู่ 10 เขตที่ 2 เสร็จแล้วครับ