ลาดยางในพื้นที่ หมู่ 2 เพื่อความสะดวกในการขับขี่ของพี่น้องประชาชน

ลาดยางในพื้นที่ หมู่ 2 เพื่อความสะดวกในการขับขี่ของพี่น้องประชาชน