รดน้ำดำหัวนายอำเภอหางดง

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2559 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปง ดาบตำรวจประพล เวียงนาค นำคณะผู้บริหารเข้ารดน้ำดำหัวนายอำเภอหางดง