ระงับเหตุไฟไหม้ป่า หมู่ที่ 6

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 เจ้าหน้าที่ศูนย์ชุดปฏิบัติการป้องกันและดับไฟป่าเทศบาลตำบลบ้านปง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ลงพื้นที่ระงับเหตุไฟไหม้ป่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่